ateliers

op de Binnen­pret

G.A.

GA De "Ge­meen­schap­pe­lijke Ateliers" bestaan sinds 1993. Kunste­naars van verschil­lende cultu­rele achter­grond werken samen in de grote open ruimte. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en inspiratie.

stitsj stitsj
naaiatelier voor bijzonder maatwerk

wolfs-clothing wolfs-clothing
Wolf's Clothing


atelier Rob & Marie

zeeanemoon

Marie Raemakers

schilderijen en workshops voor kinderen

Rob Logister

sculpturen en vormgeving

Lichtbende

muzikaal lichttheater

atelier Terug

garage

Jan Maris

schilderijen