G.A.

op de Binnen­pret

GA De "Ge­meen­schap­pe­lijke Ateliers" bestaan sinds 1993. Kunste­naars van verschil­lende cultu­rele achter­grond werken samen in de grote open ruimte. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en inspiratie.


stitsj stitsj
naaiatelier voor bijzonder maatwerk


wolfs-clothing wolfs-clothing
Wolf's Clothingatelier Luc